IMG_1654.jpg

Demi-jambes                                                                      60 CHF
Jambes trois-quart                                                             70 CHF
Jambes complètes                                                              80 CHF
Avant bras                                                                            40 CHF
Bras complets                                                                     50 CHF
Aisselles                                                                                30 CHF
Bikini classique                                                                    40 CHF
Bikini Brésilien                                                                     50 CHF
Bikini intégral                                                                       60 CHF

Sourcils                                                                                 30 CHF
Lèvre supérieure                                                                 20 CHF
Visage complet                                                                   50 CHF
Oreilles et Narines                                                             20 CHF
Dos ou Torse                                                                       70 CHF

Forfait demi-jambes aisselles bikini classique                95 CHF

Forfait demi-jambes aisselles bikini brésilien               100 CHF

Forfait jambes complètes aisselles bikini classique      120 CHF

Forfait jambes complètes aisselles bikini brésilien       130 CHF